Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?
Denna sida vänder sig enbart till dig som blivit uppsagd från Stockholms konstnärliga högskola på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och att du av den anledningen har rätt till företrädesrätt till återanställning hos Stockholms konstnärliga högskola enligt bestämmelserna i 25 § LAS. Det innebär att du enbart kan göra denna anmälan om den förkryssade tidsbegränsningsgrunden på ditt anställningsavtal är någon av tidsbegränsningsgrunderna i LAS (lag om anställningsskydd).

Företrädesrätt gäller inte för dig som varit anställd som lärare tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen. Detta i enlighet med regeringens proposition 2009/10:149.

Om du har rätt till företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked och du ska ha fått ett informationsbrev om företrädesrätt av din närmsta chef. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive från besked om den tidsbegränsade anställningens upphörande samt under nio månader efter det att anställningen upphört.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?
Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du dig genom att klicka på knappen nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringssystem Mynetwork. Du kommer att få besvara ett antal urvalsfrågor. Om du inte har någon användare i vårt rekryteringssystem sedan tidigare så erbjuds du att skapa en sådan, eller logga in med hjälp av ditt Google eller LinkedIn-konto.

I ansökan kommer du även att bifoga ett aktuellt CV så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar i din ansökan som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i Mynetwork.

Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställningsrätten gäller. Observera att ju tidigare du gör din anmälan desto tidigare kan högskolan börja bevaka din företrädesrätt.

Vad innebär företrädesrätt?
En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att:

  • Du är sökande till alla lediga anställningar (även tidsbegränsade anställningar) inom hela högskolans verksamhetsområde som du har tillräckliga kvalifikationer för.
  • Företrädesrätten gäller i nio månader efter sista anställningsdag. 
  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla anställningar. 
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad.

Frågor om företrädesrätt
Kontakta din personalhandläggare.

Anmälan
Du anmäler genom att klicka på knappen nedan.

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb