Under tillsättning Sista ansökningsdag
Lektor i film och media med programansvar 2019-11-01
Professor i scen eller opera, profilområdet kroppsliga och vokala praktiker 2019-11-15
Professor musikdramatisk gestaltning med inriktning operaregi 2019-12-20
Lektor i scenkonst med uppdrag som programansvarig 2020-01-21
Professor i scen eller opera, profilområde koncept och komposition 2020-03-02
Professor i opera med inriktning musikalisk gestaltning 2020-04-30
Lektor i danspedagogik eller dansdidaktik 2020-05-21
Adjunkt i danspedagogik med projektledaransvar 2020-05-21
Lektor i film och media med inriktning entreprenörskap 2020-06-12
Lektor i film och media med inriktning produktionsdesign 2020-06-12
Intresseanmälan
Anmälan om företrädesrätt till återanställning